دانگ فنگ H30 کراس 1396

  • 1399/8/11
  • 54,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • سفید
  • مشکی
  • البرز
  • 091256...نمایش کامل
  • مدل ۹۶ کارکرد ۵۴۰۰۰ سند تک برگ بیمه ثالث تا برج ۱۲

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران