• 1399/9/23
  • 45,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • آبی
  • مشکی
  • تهران
  • 093820...نمایش کامل
  • رینگ ولاسنیک اسپرت وباطری نو فقط مصرف کننده ساعت بازدید وتماس ۱۲تا۲۰

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران