• 1398/11/14
  • 25,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • سفید
  • مشکی
  • تهران
  • 091208...نمایش کامل
  • فول اتومات مشابه صفر کم کار سند دست اول تمیز ترین سوبارو ایران

آگهی های مرتبط

توافقی

39,000 کیلومتر

سوبارو لگاسی ۲۰۰۹ دنده ای فول،استثنایی و مشابه صفر،گارانتی سیف خودرو تا ۱۴۰۰ 

1398/9/25تهران