• 1399/7/8
  • 50,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • سفید
  • قهوه ای
  • تهران
  • 091910...نمایش کامل
  • سند دست اول از صفری دست خودم بوده بیمه کامل 1 سال بدون هیچ مشکل و خرجی بازدید مساوی خرید

آگهی های مرتبط

فروش خاص
(تومان)275,000,000

ماشین تصادفی می باشد ولی کاملا تمیز و فنی سالم می باشد تخفیف پایه معامله محدوده بازدید چیتگر 

1399/12/12تهران