هیوندای اکسنت بلو 1995

  • 1399/11/21
  • 100,000 کیلومتر
  • دستی
  • سبز
  • خاکی
  • کردستان
  • 091844...نمایش کامل
  • هیوندا اکسنت وارداتی کره ۱۶سوپاپ

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران