وانت آریسان 1396

  • 1399/7/22
  • 111,500 کیلومتر
  • دستی
  • سفید
  • خاکستری
  • البرز
  • 091923...نمایش کامل
  • بیمه و بیمه بدنه تا آخر بهمن . تک برگ سند دوگانه کارخانه گلگیر راننده تعویض تخفیف جزیی پای معامله

آگهی های مرتبط

فروش خاص
توافقی

170,000 کیلومتر

 

1400/2/13تهران