• 1402/12/15
  • 106,000 کیلومتر
  • دستی
  • سفید
  • طوسی
  • تهران
  • 091884...نمایش کامل
  • پراید ۱۳۱ se.فنی و موتوری سالم.معاینه فنی تا مهرماه ۱۴۰۳.بیمه تا ۳ ماه.کارکرد ۱۰۶۰۰۰،مناسب برای مصرف کننده،

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد