• 1400/6/15
  • 38,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • مشکی
  • مشکی
  • تهران
  • 091279...نمایش کامل
  • دارای چند لکه رنگ کوچک به علت ساییدگی به ستون پارکینگ

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد