• 1400/4/18
  • 174,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • نقره ای
  • مشکی
  • تهران
  • 091225...نمایش کامل
    • 021224...نمایش کامل
  • گلگیر و درب عقب سمت راست رنگ شدگی دارد.

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد