• 1400/4/7
  • 180,000 کیلومتر
  • اتوماتیک
  • طلائی
  • کرم
  • تهران
  • 091905...نمایش کامل
  • فیس ۲۰۱۰/رنگ تک وخاص کپنهاگ گلد و رخ استثنایی/بدون تصادف/رنگ شدگی در چند ناحیه /شاسی ها سالم و پلمپ/موتور سالم/فول /سقف پاناروما/موکت ها و غیره همه فابریک/رینگ ۱۸مدل ۲۰۱۵ /کیلس/استارت سردنده /صندلی دو طرف فول برقی مموری/فنی سالم /خودرو خانگی و اصیل /بدنه و داخل بسیار تمیز/فول ترین و خاص ترین مدل E350/..

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد