• 1400/4/30
  • 163,000 کیلومتر
  • دستی
  • نقره ای
  • سرمه ای
  • تهران
  • 091259...نمایش کامل
  • قطعات خودرو فرانسوی و بسیار کم کارکرد میباشد بدنه و موتور سالم میباشد ۱۱سال تخفیف بیمه دارد و تا آخر سال بیمه شخص ثالث دارد کاپوت تعویض میباشد

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد