• 1400/7/3
  • 253,000 کیلومتر
  • دستی
  • خاکستری
  • طوسی
  • تهران
  • 091222...نمایش کامل
  • ماشین دور رنگ هست عقب جلو و ستون ماشین پلمپ و کاملا سالم هست

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد